kompleksowo konkretnie

W naszych projektach kierujemy się przede wszystkim dobrem inwestycji. Oferujemy urządzenia najwyższej jakości, zapewniające niezawodność pracy, spełnienie wymagań technologicznych oraz gwarancje zminimalizowania kosztów eksploatacyjnych dopasowanych do potrzeb - nawet najbardziej skomplikowanych i często trudnych w realizacji obiektach.

Nasi projektanci to doświadczony zespół inżynierów o otwartych umysłach, potrafiących myśleć niekonwencjonalnie i wykonujący swoją pracę z pasją.

Przy projektowaniu systemów klimatyzacji i wentylacji zwracamy szczególną uwagę na:

  • zapewnienie odpowiednich warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniach;
  • możliwość technicznego montażu i dostępność miejsca w budynku;
  • uwzględnienie rozkładu temperatur w okresie letnim i zimowym;
  • maksymalną wydajność urządzeń, uwzględniając zapotrzebowanie na moc chłodniczą;
  • zminimalizowanie kosztów eksploatacyjnych.