HVAC Business Partner dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”)

Ogólne Warunki Sprzedaży ZYMETRIC, pobierz tutaj

Ogólne Warunki Sprzedaży AIRCON, pobierz tutaj

Ogólne Warunki Sprzedaży NABILATON, pobierz tutaj