Ustawa o f-gazach

Po kilku lat oczekiwania została podpisana ustawa f-gazowa. Opublikowana w dn. 25.06.2015 w Dzienniku Ustaw nr 881 z 2015 r. , Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych powstała na podstawie rozporządzenia Unii Europejskiej. Unia Europejska, poprzez wprowadzenie wyżej wspomnianej dyrektywy i wszelkich regulacji prawnych w temacie f-gazów, dąży do zmniejszenia ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

F-gazy to substancje chemiczne zawierające fluor. Najszerzej wykorzystywanymi gazami z tej grupy w Europie są tzw. HFC, w tym m.in. R134aR404A oraz R410A. Grupa tych gazów ma bardzo szerokie zastosowanie, jednak najczęściej wykorzystuje się ich właściwości chłodnicze.

HFC posiadają niską toksyczność wobec warstwy ozonowej, jednakże ich  współczynnik GWP jest stosunkowo wysoki, przez co emisja f-gazów do atmosfery sprzyja globalnemu ociepleniu.