Niezbędnik HVAC 2

Niezbędnik HVAC Business Partner - numer 2

 

Dobór klimatyzatora w trybie chłodzenia

W przypadku, gdy klimatyzator ma pracować w trybie chłodzenia pomieszczeń lub całego obiektu, jego wydajność chłodnicza powinna niwelować zyski ciepła w danym pomieszczeniu/obiekcie. Zatem w celu doboru wydajności klimatyzatora, trzeba oszacować ilość zysków ciepła w pomieszczeniu.

W kalkulacji uwzględniamy zyski ciepła od:

- ludzi;

- oświetlenia elektrycznego;

- urządzeń;

- nasłonecznienia przez przegrody przezroczyste i nieprzezroczyste.

Kalkulację można przeprowadzić metodą dokładną i metodą szacunkową.

Dla obu metod istotne są parametry projektowe temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrznego. Zgodnie z normą PN-76/B-03421 parametry powietrza wewnętrznego powinny być dobrane względem aktywności fizycznej.

 

ZYSKI CIEPŁA – METODA DOKŁADNA

Metoda dokładna polega na szczegółowym obliczeniu i zsumowaniu zysków ciepła z poszczególnych wyżej wymienionych czynników. Obliczenia są stosunkowo skomplikowane i do wyliczania zysków ciepła w sposób dokładny posłużyć możemy się programami kalkulacyjnymi. Celem uzyskania obszerniejszych informacji o szczegółowej kalkulacji zysków ciepła proponujemy zapoznać się z publikacjami dotyczącymi inżynierii środowiska wewnętrznego.

 

ZYSKI CIEPŁA – METODA SZACUNKOWA

W przypadku metody szacunkowej wydajność chłodniczą obliczamy w odniesieniu do powierzchni pomieszczenia przemnażając ją przez szacunkowy współczynnik zysków ciepła z metra kwadratowego - najczęściej 100 W/m2. Metoda ta nie sprawdza się jednak w przypadku pomieszczeń technicznych, gdzie ilość ciepła w największym stopniu zależna jest od mocy zainstalowanych urządzeń.